Antrax

Základní informace

Antrax, uhlák nebo také sněť slezinná je bakteriální onemocnění způsobené bakterií Bacillus anthracis. Antrax postihuje hlavně zvířata, zejména býložravce, ale poměrně snadno se přenáší i na člověka. Antrax se vyskytuje především v Asii, ale také v Americe, Africe a v Evropě.

Původce

Zvířata se nakazí potravou kontaminovanou bakteriálními sporami. Na člověka se může přenést kontaktem se zvířaty nebo jejich tkáněmi či tělními tekutinami při zpracovávání v potravinářském a kožedělném průmyslu. Spory přetrvávají v přírodě až desítky let, infekce může pronikat do organismu oděrkou v kůži, dýchacím nebo zažívacím traktem.

Inkubační doba

Při kožní infekci je inkubační doba 1–12 dnů, při vdechnutí 2–60 dnů, při infekci zažívacího traktu 2 hodiny až 6 dnů.

Projevy a průběh nemoci

Kožní forma nemoci představuje drtivou většinu případů. V místech průniku infekce kůží se objeví svědící pupen, na němž se utvoří puchýř, který prokrvácí a změní se na tmavý nebolestivý příškvar. Ten se většinou do dvou týdnů odloučí, průběh této formy je většinou lehký bez závažnějších komplikací. Plicní forma je charakterizována vysokou horečkou, zchváceností, suchým kašlem a dušností. U neléčených forem je průběh smrtelný, velká část jedinců však umírá i navzdory léčbě. Infekce zažívacího traktu se projeví jako těžký zánět hltanu s tvorbou vředů nebo postižení střev s krvavými průjmy a bolestmi břicha. I v případě střevní formy dosahuje úmrtnost až 60 %.

Léčba

Onemocnění se léčí antibiotiky. Očkování se používá jako prevence rozvoje nemoci po styku s bakteriemi antraxu.


Novinky

Chystáte se na cesty s domácím...

Cestovat s domácími mazlíčky není v dnešní době...

Kardiaci či diabetici na cestách? Jde...

V dnešní době si už cestování nemusí odepřít ani...

Vlakem křížem krážem Evropou aneb...

V dnešní uspěchané době může cestování vlakem...