Rizika cestování

Desatero cestovatele

Abyste si z cest odvezli jen příjemné vzpomínky, je nutné dodržovat určitá preventivní opatření. Některá jsou specifická pro konkrétní zemi, jiná platí prakticky všude. Přečtěte si, co se vyplatí udělat vždy.

PŘED ODJEZDEM

 • Pořiďte si kopie dokladů – Cestovní doklady, jakými jsou cestovní pas, vízum nebo smlouva o cestovním pojištění, si před odjezdem naskenujte a pošlete sami sobě e-mailem. Je to bezpečnější alternativa klasických kopií dokladů, které můžete na cestách ztratit právě tak jako originály.
 • Dodržujte místní zákony – Abyste předešli zbytečným problémům, nastudujte si předem základní zákony a předpisy země, do které vede vaše cesta.
 • Chraňte své zdraví – Před odcestováním si zjistěte, jaká očkování je vhodné preventivně absolvovat. Sbalte si svědomitě cestovní lékárničku a poznamenejte si telefonní čísla pro případ nouze (ambasáda, asistenční služba, tísňová linka). Nezapomeňte si sjednat cestovní pojištění.

BĚHEM CESTY

 • Dejte si pozor na své věci – Svá zavazadla označte skrytou jmenovkou s adresou, kterou uložte i dovnitř zavazadla. Jejich stav důkladně zkontrolujte při převzetí od přepravce a v případě, že došlo k jejich vykradení či poškození, ihned je reklamujte u přepážky „Baggage Claims“ v areálu letiště. Při letecké přepravě si cenné a křehké věci berte s sebou do kabiny. Naopak do kabiny s sebou neberte nůžky, nože a jiné ostré předměty. Zavazadla vždy uzamkněte nebo jinak mechanicky znesnadněte přístup k jejich obsahu.
 • Raději se ohlédněte – Cestování bývá spojeno se vzrušením a související roztržitostí. Také věcí při sobě přirozeně nosíme více než doma. Abyste po rychlém odpočinku u kávy na místě nezapomněli fotoaparát nebo průvodce, raději se v podobných situacích vždy ohlédněte, než odejdete.
 • Rozdělte své finance – Přestože za normálních okolností nosíte bankovky i platební karty v jedné peněžence, na cestách to raději nedělejte a část svých peněz uložte na jiné, bezpečné místo. Pobyt v cizině bez finančních prostředků by jistě nepatřil mezi nejpříjemnější cestovatelské vzpomínky.
 • Pozor na kapsáře – Okradení kapesním zlodějem je nepříjemná zkušenost v kterémkoliv prostředí, v cizí zemi pak zejména. Peněženku, doklady, mobilní telefon a další důležité věci proto nikdy nenoste na pro zloděje snadno dostupných místech, jakými jsou například zadní kapsy u kalhot.
 • Řiďte s opatrností – Pokud se rozhodnete vypůjčit si na své cestě motocykl, automobil či jiný dopravní prostředek, nezapomeňte, že se s cizí zemí pojí také jiné zvyklosti. Vedle možných rozdílů mezi dopravními předpisy se také můžete setkat s pro vás nezvyklým a nepředvídatelným chováním ostatních účastníků provozu. Ověřte si, zda náklady za případnou dopravní nehodu kryje pojištění, které jste uzavřeli.
 • Pozor na toulavá zvířata – Ať jsou zvířata, která na svých cestách potkáte, seberoztomilejší, nehlaďte je. Nikdy si nemůžete být jistí, že nepřenáší některou z nebezpečných chorob, kupříkladu vzteklinu.
 • Stravujte se bezpečně – Zejména v zemích třetího světa je důležité dbát na hygienu stravování. Jídlo by mělo být vždy důkladně tepelně zpracované, raději se vyhněte stravě z pouličního prodeje. Vodu pijte raději balenou a stejnou vodou si také čistěte zuby.
 • Adrenalin s mírou – Pokud se rozhodnete zpestřit si svou dovolenou některou z adrenalinových aktivit, jako je například potápění či bungee jumping, raději si zkontrolujte, že váš instruktor vlastní patřičné oprávnění tyto sporty provozovat a vyučovat.

PO NÁVRATU

 • Ohlaste pojistnou událost – Pokud budete po návratu z dovolené nuceni ohlásit pojistnou událost, je výhodné opatřit si patřičnou fotodokumentaci či písemná svědectví. Do pojišťovny, u které jste pojištění sjednávali, odešlete či osobně doneste také kopie nezbytných dokladů a vyplněný protokol o škodě.

Akutní onemocnění

Na dovolenou si jezdíme zpravidla odpočinout od starostí a povinností běžného dne. Ne všechno se vždy musí vyvíjet přesně podle plánu a úrazy či nemoci mohou vaše cestování značně znepříjemnit. Dle statistik je doba dovolených spjata s vyšším počtem úrazů za rok. Pokud vás nějaké onemocnění skolí na cestách v zahraničí, je situace bezpochybně složitější než v případě tuzemské dovolené. Pro cestovatele je nepsanou povinností uzavření cestovního pojištění, které nejlépe vyhovuje požadavkům klienta, povaze cesty a cílové destinaci.

Dbejte pokynů asistenční služby

Při vzniku zdravotních potíží byste vždy měli kontaktovat asistenční službu pojišťovny. Ta je vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně. V případě akutních onemocnění či úrazů někdy nebývá čas kontaktovat asistenční službu předem. V tomto případě by měla konzultace s pojišťovnou následovat ihned po akutním ošetření ve zdravotnickém zařízení.

Pracovníci asistenční služby po vás mohou vyžadovat:

 • Číslo pojistné smlouvy nebo karty.
 • Vaše křestní jméno, příjmení, datum narození a telefonní číslo, na kterém budete k zastižení.
 • Datum a místo vzniku pojistné události.
 • Popis, jak k pojistné události došlo, adresu a telefonní číslo místa, na kterém se nachází kontaktní osoba, nejčastěji lékař. V tomto případě je potřeba uvést i jméno zdravotnického zařízení a ošetřující osoby.

Při vzniku pojistné události vždy dbejte pokynů operátora pojišťovny. V ideálním případě takto postupujte, pokud jste ještě neabsolvovali lékařské ošetření. Pojišťovna vám totiž zprostředkuje návštěvu nejbližšího lékařského zařízení, se kterým má uzavřenou smlouvu. Smluvní vztah s partnerskými zdravotnickými zařízeními garantuje kvalitu ošetření odpovídající standardům České republiky. Smluvní zdravotnická zařízení vás často ošetří zdarma. Pokud přesto budete muset za ošetření zaplatit v hotovosti, povinností ošetřujícího lékaře je vystavit kompletní lékařskou zprávu. Ta by měla obsahovat příčinu návštěvy, diagnózu, výsledky vyšetření, postup léčby a naordinované léky. Důležitý je taktéž účet s rozepsanými cenami za jednotlivé lékařské úkony.

Pojišťovna vám uhradí lékařské ošetření a léčebné výlohy až do výše pojistných limitů, které jsou součástí každého cestovního pojištění. Z úrazového pojištění obdržíte navíc i takzvané bolestné, zpravidla po ukončení léčby. Pokud vám zranění způsobí jiná osoba, můžete náhradu škody požadovat také po ní. V tomto případě si pro pojišťovnu uschovejte i policejní zprávu. Vždy si zkontrolujte, zda jsou všechny skutečnosti týkající se nehody správně zdokumentovány. Pokud nerozumíte zápisu v cizím jazyce, nepodepisujte ho a výpověď doplňte verzí v českém jazyce. Pokud způsobíte někomu zdravotní úraz vy, je potřeba, aby součástí vašeho cestovního pojištění bylo pojištění odpovědnosti. V opačném případě nesete finanční tíhu sami.

Při návratu z dovolené

Po návratu z cest co nejdříve kontaktujte svou pojišťovnu a nahlaste pojistnou událost. Některé pojišťovny, jako například ERV Evropská pojišťovna, umožňují hlášení kompletně on-line přes web. Pro tyto případy si vždy uchovávejte veškeré originály dokumentů, jež se vážou k dané události. Pečlivě vyplňte formulář hlášení pojistné události, zkontrolujte správnost kontaktních údajů a přiložte originály zpráv o ošetření úrazu či nemoci, účty za léky a popřípadě i zdravotnický materiál. V případě úrazu přesně popište danou událost, tedy jak k úrazu došlo a co bylo jeho příčinou.

Bez řádného uzavření cestovního pojištění se z vaší dovolené může stát noční můra. Náklady na léčebné výlohy se v zahraničí mohou vyšplhat až do astronomických částek. Při jakékoliv cestě je tedy vhodné uzavřít alespoň minimální cestovní pojištění a v případě akutního onemocnění či úrazu vždy postupovat v souladu s pokyny asistenční služby.

Chronická onemocnění

Chronické onemocnění v řadě případů nemusí nutně představovat překážku cestování do zahraničí. Kupříkladu takový pobyt strávený u moře může být naopak pro některé choroby přímo žádoucí.

Pokud se na delší cesty s chronickým onemocněním vydáte, je vhodné se řídit následujícími pravidly:

 • Plánovanou cestu s dostatečným předstihem konzultujte se svým lékařem. Ten by vám měl odpovědět na otázky, zda je cestování při vašem zdravotním stavu vhodné a jestli není nutné předem upravit medikaci či provést potřebná očkování.
 • Vycestujte nejlépe v okamžiku, kdy je vaše choroba déle než 6–12 měsíců stabilizovaná. Jen tak vás totiž pojišťovny na cestu pojistí.
 • Před sjednáním cestovního pojištění navštivte svého ošetřujícího lékaře a požádejte ho o vystavení takzvané souhrnné lékařské zprávy, potvrzující, že za uplynulý půlrok až rok (dle podmínek jednotlivých pojišťoven) nedošlo ke zhoršení vašeho onemocnění, hospitalizaci či zásadní změně terapie.
 • Před odjezdem si vyzvedněte u svého lékaře recepty na dostatečné množství léků, které pravidelně užíváte, a nezapomeňte si je zabalit s sebou. Léky by měly vystačit po celou dobu dovolené a ještě o několik dní navíc v případě, že by došlo k neplánovanému prodloužení pobytu.
 • Požádejte svého lékaře o soupis léků, které musíte užívat. Ten můžete využít při kontaktu s celními orgány či v případě nutnosti návštěvy zdravotnického zařízení v zahraničí.
 • Léky raději rozdělte do více zavazadel pro případ, že by došlo ke ztrátě jednoho z nich.
 • Pokud překročíte několik časových pásem, zeptejte se svého lékaře na změny v časovém harmonogramu užívání svých léků.
 • Dodržujte doporučení týkající se vašeho onemocnění. Kardiaci by například pro svou dovolenou měli volit raději období mimo hlavní sezónu, kdy jsou venkovní teploty příznivější. Lidé s poruchou krevní srážlivosti by se měli vyhnout dlouhému sezení. Letecká doprava není vhodná pro osoby s těžkou anémií (chudokrevností) a vážným srdečním či plicním onemocněním.
 • Předem si poznamenejte důležité kontakty na nejbližší specializovanou lékařskou pomoc v případě náhlých zdravotních obtíží.

 

Těhotenství

Těhotenství není nemoc, a pokud žena nemá žádné zdravotní potíže, není třeba činit žádná zvláštní „ochranná“ opatření. Při cestování do zahraničí je ale dobré vědět několik skutečností – například že výlohy spojené s případným porodem během cesty si hradí žena sama nebo že při cestování ve vysokém stupni těhotenství mohou letecké společnosti vyžadovat potvrzení dokládající, že dotyčné její zdravotní stav dovoluje letět. 

Mohu během těhotenství cestovat?

 • Obecně platí, že jakékoliv náročnější cesty je vhodné předem konzultovat se svým gynekologem.
 • Delší cestování se rozhodně nedoporučuje v případě, že je těhotenství rizikové.
 • Těhotná by rovněž měla dobře zvážit, ve kterém trimestru bude cestovat a do jakých lokalit se vydá.

Kdy je cestování nejvhodnější?

 • Ideální dobou pro pořádání delších cest během těhotenství je období druhého trimestru.
 • První trimestr bývá často spojen s nepříjemnými nevolnostmi a zvýšenou únavou a je spolu s třetím trimestrem nejrizikovějším obdobím gravidity, ve kterém se může objevit řada závažných komplikací.
 • Během druhého trimestru se navíc většina budoucích maminek cítí fyzicky i psychicky nejlépe.

Dokdy mohu létat letadlem?

 • Letadlem může cestovat žena do osmého měsíce těhotenství za předpokladu, že těhotenství probíhá normálně a lékař nedoporučil klid na lůžku.
 • Od osmého měsíce těhotenství mohou letecké společnosti vyžadovat potvrzení od gynekologa, že je těhotná schopná letu.
 • Bez tohoto potvrzení má letecká společnost právo těhotnou odmítnout přepravit.

A co ostatní dopravní prostředky?

 • Cestování automobilem může být pro těhotnou značně nekomfortní, zejména pokud je ve vyšším stadiu těhotenství.
 • Během jízdy je proto vhodné dělat pravidelné přestávky alespoň po 2 hodinách, během kterých je možné navštívit toaletu, občerstvit se, nadýchat se čerstvého vzduchu a takzvaně se „protáhnout“.
 • V automobilu je nutné správně upevnit bezpečnostní pás, a to tak, aby byla jeho spodní část vedena pod břichem a netlačila na dělohu. Existují rovněž speciální pásy uzpůsobené přímo pro těhotné.
 • Jízda automobilem po nekvalitní cestě může vést k otřesům, které mohou vyvolat děložní činnost (porodní bolesti).
 • U těhotných řidiček byla prokázána delší reakční doba. Znamená to, že těhotná později rozpozná a vyhodnotí nebezpečné situace. Pokud už řídí, měla by jízdě věnovat zvýšenou pozornost.
 • Cestování vlakem během těhotenství s sebou nese následující výhody – je možné se za jízdy volně procházet a v případě potřeby je k dispozici toaleta. Je ale třeba zvláštní opatrnosti, aby v pohybujícím se vlaku nedošlo k pádu.

Kam raději necestovat?

 • V těhotenství je lepší se vyhnout oblastem s vysokým rizikem nákazy některým z infekčních onemocnění. Jedná se především o exotické krajiny nebo lokality, kde aktuálně probíhá epidemie infekční choroby.
 • Podobně také návštěva země s nižší úrovní hygieny či obtížně dostupnou a méně kvalitní lékařskou péčí představuje pro těhotnou ženu a její plod nemalé riziko.

Co nezapomenout s sebou?

 • Pohodlné oblečení a boty,
 • těhotenskou průkazku a kopie všech výsledků provedených vyšetření (ultrazvuk, vyšetření krve, EKG),
 • potřebné léky a doplňky stravy,
 • dostatek balené vody a jídla,
 • kontakty na nejbližší lékařskou pomoc v případě zdravotních obtíží.

Co na to pojišťovna?

 • Před odjezdem je více než vhodné uzavřít cestovní pojištění, a to i pokud cestujete jen v rámci Evropské unie.
 • Jednotlivé pojišťovny na našem trhu nabízí pro těhotné cestovní pojištění jen do určitého stadia těhotenství, nejdéle však do konce 7. měsíce, tedy 2 měsíce před předpokládaným datem porodu.
 • Znamená to, že jakákoliv zdravotní péče související s těhotenstvím či porodem, která bude poskytnuta později, nebude pojišťovnou proplacena.

Otestujte svá rizika

Dotazník k testování rizika

(riziko = 1, „žádné“ riziko = 0):

Pohlaví: žena × muž (pro otázku s těhotenstvím)

 • Je vám mezi 18 a 65 lety? ano – 0, ne – 1
 • Jste těhotná (rizikové je cestování zejména po 7. měsíci)? ano – 1, ne – 0
 • Cestujete do dané lokality poprvé? ano – 1, ne – 0
 • Cestujete s dopravní kanceláří? ano – 1, ne – 0
 • Cestujete sám/sama (× ve skupině)? ano – 1, ne – 0
 • Trpíte chronickým onemocněním? ano – 1, ne – 0
 • Potřebujete pravidelně užívat nějaké léky? ano – 1, ne – 0
 • Budete v cílové oblasti putovat dopravními prostředky nebo si je budete půjčovat? ano – 1, ne – 0
 • Budete v zahraničí sportovat? ano – 1, ne – 0
 • Budete provozovat adrenalinové sporty? ano – 1, ne – 0
 • Budete vystaven/a extrémním klimatickým podmínkám? ano – 1, ne – 0
 • Chystáte se do oblasti tropů a subtropů? ano – 1, ne – 0
 • Budete v blízkém kontaktu se zvířaty? ano – 1, ne – 0
 • Chystáte se do oblasti s vysokou hustotou obyvatelstva? ano – 1, ne – 0
 • Cestujete do země s nízkým hygienickým standardem? ano – 1, ne – 0
 • Jste očkovaní proti těmto nemocem? 
  • hepatitida A: ano – 0, ne – 1
  • hepatitida B: ano – 0, ne – 1
  • břišní tyfus: ano – 0, ne – 1
  • meningokok: ano – 0, ne – 1
  • pneumokok: ano – 0, ne – 1
  • chřipka: ano – 0, ne – 1
 • Budete se stravovat „na ulici“? ano – 1, ne – 0
 • Pohlavní styk v zahraničí, sexuální turistika? ano – 1, ne – 0
 • Konzumace alkoholu? ano – 1, ne – 0
 • Měkké nebo tvrdé drogy? ano – 1, ne – 0
 • Pobyt ve vysoké nadmořské výšce (nad 2500 m n. m.)? ano – 1, ne – 0
 • Stabilní politická situace v dané lokalitě? ano – 0, ne – 1
 • Vysoká kriminalita nebo riziko terorismu v dané oblasti? ano – 1, ne – 0

Vyhodnocení

Maximální počet bodů – muži 27, ženy 28

Hodnocení rizika:

Nízké riziko (0–9)

Vaše riziko na cestách je nízké. Zdá se, že putujete do bezpečné oblasti nebo jste na cesty dobře připraven/a. I přesto vám doporučujeme alespoň základní cestovní pojištění. Nikdy totiž nevíte, co vás při vašem putování může potkat.

Střední riziko (10–19)

Na cestách vás čeká mnoho nebezpečných nástrah. Cestovní pojištění je pro vás nepsanou povinností. Při vašem putování vás totiž může potkat mnoho nepříjemných událostí, na které se rozhodně vyplatí být připraven. Poctivou prevencí si z cestování odvezete pouze příjemné zážitky, jež budou vaše přátele bavit ještě po dlouhou dobu.

Vysoké riziko (20–28)

Riziko vašeho cestování je velmi vysoké. Buď se chystáte do velmi rizikové oblasti, nebo na cestu dosud nejste řádně připraven/a. Rozhodně vám doporučujeme cestovatelské pojištění, které vás ochrání před případnými nástrahami vašeho putování. V tomto případě platí, že čím vyšší ochrana, tím bezpečnější bude vaše cesta.

Nejčtenější novinky
Čína a Mongolsko: výběr očkování nepodceňujte!

Čína a Mongolsko: výběr očkování...

Mezi základní očkování pro každého cestovatele...

Střevní potíže po návratu z dovolené nepřehlížejte!

Střevní potíže po návratu z dovolené...

Nemoc cestovatelů Montezumova či Faraonova pomsta...

Nebezpečná setkání: jedovatí hadi a pavouci

Nebezpečná setkání: jedovatí hadi a...

Hadi obecně obývají prakticky všechny kouty naší...

Naposledy navštívené dotazy
Novinky

Výstup na „třítisícovku“ vyžaduje...

Milujete dobrodružství, dechberoucí výhledy a...

Low-cost cestování aneb rady a triky,...

Procestovat různé kouty světa za co nejméně...

Chystáte se na cesty s domácím...

Cestovat s domácími mazlíčky není v dnešní době...