Důležitost očkování

V České republice se povinně očkuje proti devíti základním onemocněním. Ochrana zdraví všech obyvatel je v tomto případě důležitější než svobodné rozhodnutí rodičů, zda své dítě očkovat chtějí či ne. V Evropské unii nejsme výjimkou, důležitost očkování si uvědomují i ostatní vyspělé státy.

Základní ochrana jedince i společnosti

V kalendáři povinných očkování nalezneme tyto nemoci: záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna, hepatitida B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae b, zarděnky, spalničky a příušnice. Dříve tento seznam obsahoval také tuberkulózu, která se ale od roku 2010 očkuje jen v indikovaných případech. Někteří rodiče se proti povinnosti očkování bouří a raději by sami rozhodli, zda jejich dítě očkované bude, či ne. Musí si ale uvědomit, že rozhodnutím neočkovat ohrožují zdraví nejen svého dítěte, ale celého kolektivu.

Situace v ostatních zemích

V ostatních rozvinutých zemích je situace podobná jako u nás. Zákonem stanovená povinnost očkovat se týká dalších 10 států Evropské unie. V těch ostatních je povinnost stanovena různě. Například v Belgii je očkování podmínkou nástupu do školky. V Německu či Rakousku jsou i neočkované děti do školky puštěny, pokud ale vznikne riziko nákazy, musí školku až do doby, kdy riziko infekce pomine, opustit. Ve Švédsku jsou pak lékaři ze zákona povinni očkování rodičům nabídnout a doporučit.

Když příliš svobody škodí

Přílišná benevolence v očkovací politice se bohužel neosvědčila. Je dokázané, že pro kolektivní ochranu před rozšířením nákazy je nutná proočkovanost populace alespoň 95 %. Pokud se počet očkovaných sníží, riziko rozšíření rychle stoupá. Očkování tak pomáhá nejen ochránit jedince před konkrétním onemocněním, dokáže také udržet množství virů či bakterií kolujících mezi lidmi pod kontrolou. Snížením proočkovanosti hrozí, že se původci onemocnění mezi lidmi opět rozšíří. Příkladem může být epidemie spalniček ve Francii a v Německu, kde míra proočkovanosti klesla až na 90 %. Počet nemocných v Německu přesáhl 1 200 osob, ve Francii se vyšplhal až na 10 000. Spalničky jsou přitom velmi nebezpečným onemocněním, které přechází v encefalitidu a může končit i smrtí.

Právo na nejvyšší úroveň péče

V České republice je závaznou tzv. Úmluva o právech dítěte, která definuje právo dítěte na nejvyšší úroveň poskytované zdravotní péče. O finální podobě očkovacího kalendáře a množství povinných očkování rozhoduje Národní imunizační komise Ministerstva zdravotnictví a Hlavní hygienik ČR. Povinné očkování je plně hrazené ze zdravotního pojištění. Lze k němu využít i jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví. Ta ale musí být registrovaná v České republice a je hrazena rodiči.

Nejčtenější novinky
Čína a Mongolsko: výběr očkování nepodceňujte!

Čína a Mongolsko: výběr očkování...

Mezi základní očkování pro každého cestovatele...

Nebezpečná setkání: jedovatí hadi a pavouci

Nebezpečná setkání: jedovatí hadi a...

Hadi obecně obývají prakticky všechny kouty naší...

Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty

Arabské trhy aneb Skrytá rizika...

Při pobytu v kterékoli arabské zemi je návštěva...

Naposledy navštívené dotazy
Novinky

Ekoturistika jako naděje pro budoucí...

Představte si, že stojíte na kopci a pozorujete...

Cestování na Blízký východ. Kam můžete...

Blízký východ je kolébkou moderní civilizace....

Cestování v důchodu? Pro stále více...

Lidé ve vyšším věku už netráví svůj volný čas...